Comisiile

Nr.ComisiaResponsabil
1.Comisia pentru curriculumPetcu Claudia
2.Comisia de evaluare și asigurare a calității - CEACMacovei Vasile
3.Comisia pentru perfecționare și formare continuăEnache Claudia
4.1. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă. Petcu Claudia
4.2. Comisia pentru situații de urgențăPetcu Claudia
5.Comisia pentru controlul managerial intern - SCMIMacovei Vasile
6.Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalitățiiMacovei Vasile
7.Comisia pentru programe și proiecte educativeStancu Costinela
8.Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar și de verificare a cataloagelor și ritmicitatea notăriiIonescu Iuliana
9.Comisia de disciplină pentru eleviTănase Mihai
10.Comisia de etică și disciplină (personal)Lungoci Aritina
11.Comisia de PRManu Carmen
12.Comisia pentru examenele de diferențe, corigență, neclasificareMacovei Vasile
13.Comisia pentru parteneriate cu agenții economiciPetcu Claudia
14.Comisia pentru orarMacovei Vasile
15.Comisia de serviciu pe școalăVera Simina
16.Comisia de prim-ajutorIancu Valentin
17.Comisia de elaborare PAS și RIPetcu Claudia
18.Comisia de elaborare a Anuarului și a Ghidului de bune practiciPopa Simona
19.Comisia de salarizare și de acordare a burselor, abonamentelor și ajutoarelorPetcu Claudia
20.Comisia de distribuire a manualelorOnu Remus
21.Comisia de achiziții publiceBarbu Raluca
22.Comisia de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilorCîmpeanu Florin
23.Comisia de inventariere anuală a patrimoniuluiPetcu Claudia
24.Comisia de stabilire a duratei de folosință a mijloacelor fixeTănase Mihai
25.Comisia de scoatere din uz a obiectelor de inventar și de casare a mijloacelor fixeCîmpeanu Florin
26.Comisia casare a documentelorPetcu Claudia
27.Comisia de angajarePetcu Claudia
28.Comisia paritarăPetcu Claudia
29.Comisia de mobilitateMihăilescu Cristina
30.Comisia de evaluare obiectivăPetcu Claudia
31.Comisia de admitere la şcoala profesionalăPetcu Claudia
32.Comisia de admitere în învăţământul dualPetcu Claudia
33.Comisia de înscriere la liceuPetcu Claudia
34.Comisia de gestionare a activităţilor din SIIIR şi BD a CNEABPetcu Claudia